Servis bazénů a vířivek

Zajišťujeme kompletní profesionální servis bazénů a vířivých van včetně jejich pravidelné údržby.

Servis bazénů

Součástí nabídky našich služeb je:

 • uvedení bazénu do provozu po odstávce (odzimování)
 • čištění bazénu
 • kalibrace měřících zařízení
 • kontrola kvality vody
 • kontrola stavu filtrační náplně
 • dodávka a aplikace chemikálií (vod průzračná, nezávadná, pouze s nezbytným množstvím chemie)
 • optimalizace provozu
 • řešení případných problémů s kvalitou vody

Provádění kontrol technologických zařízení, která jsou součástí recirkulačních okruhů (čerpadla, filtry, tepelný výměník, potrubní rozvody).

 • výměna filtračního písku dle potřeby
 • zazimování bazénu

U bazénů vybavených automatickými systémy měření kvality vody a dávkování prostředků pro úpravu vody dále provádíme : Pravidelný servis na automatickém chemickém hospodářství, tj. měření pH a volného chloru, seřizování chemického hospodářství, kalibrace elektrod s garantovanými hodnotami pH, Cl v bazénové vodě dle hygienických norem.

Servis vířivek           Upozornění- neprovádíme servis nafukovacích vířivek  

Součástí nabídky našich služeb je:

 • kontrola kvality vody
 • čištění vnitřku vířivky (také pod podhlavníky, pod tryskami)
 • dodávka a aplikace chemikálií (vod průzračná, nezávadná, pouze s nezbytným množstvím chemie)

řešení případných problémů s kvalitou vody

 • optimalizace provozu

Provádění kontrol technologických zařízení, která jsou součástí recirkulačních okruhů jednotlivých provozních souborů (čerpadla, filtry, potrubní rozvody). Hloubkové čištění potrubních rozvodů od usazenim a biofilmů čištění cedrového obložení včetně nakonzervování U vířivek vybavených automatickými systémy měření kvality vody a dávkování prostředků pro úpravu vody dále provádíme : Pravidelný servis na automatickém chemickém hospodářství, tj. měření pH a volného chloru, seřizování chemického hospodářství, kalibrace elektrod s garantovanými hodnotami pH a Cl v bazénové vodě dle hygienických norem.

 

Čištění vnitřních rozvodů vířivek a hydromasážních van

Čištění balneovan a končetinových vířivek ve zdravotnictví

  Proč je to tak důležité ?

Jedním z problémů provázejících provoz těchto zařízení je postupné narůstání usazenin ( biofilmů ) v potrubních rozvodech, čerpadlech, ohřívačích a ostatních běžně nepřístupných částech zařízení. Tyto usazeniny jsou tvořeny minerály obsaženými  ve vodě, ale především organickými nečistotami vnesenými  návštěvníky. Jedná se o odumřelé kožní buňky, podkožní tuk, vlasy a kosmetické přípravky. Biofilmy se tak stávají živnou půdou pro růst bakterií, virů  a dalších mikroorganismů, jejichž růst a množení je dále podpořeno vyšší teplotou prostředí. Ke zdravotním problémům  může dojít v případě nedostatečné úpravy vody dezinfekčním prostředkem, kdy dojde k pronikání mikroorganismů z biofilmů do vody. Tyto mohou následně vyvolat nejrůznější  infekce a záněty. Mikroorganismy pronikají  skrz sliznice nebo drobná poranění a oděrky a také vdechováním aerosolu, vznikajícího během provozu masážních a vzduchových agregátů.

Naše firma vyvinula způsob odstranění nežádoucích biofilmů v celém objemu hydromasážní vany včetně následné dezinfekce celého systému. Celý proces není nijak zvlášť nákladný ani náročný na čas.

Navržený způsob lze aplikovat jak na soukromé vířivky a hydromasážní vany, tak i vířivky v komerční sféře a zdravotnictví ( končetinové vířivky a balneovany).   

 

 

Nové: Likvidace legionelly ve vířivkách

Zde si můžete prohlédnout, co všechno se vyplavilo po čištění vnitřních potrubních rozvodů.